Vítejte na stránkách KVV Ústí nad Labem

Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem bylo zřízeno 1. 1. 2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) jako vojenský správní úřad. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, kterým je voják z povolání, o jehož služebním zařazení rozhoduje ministr obrany. Vykonává státní správu podle výše citovaného zákona. Jeho místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. Územním obvodem KVV Ústí nad Labem je území Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Zřizovatelem a odvolacím orgánem je Ministerstvo obrany České Republiky.

ADRESA

Krajské vojenské velitelství

Štefánikova 231/2

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

 

Datová schránka:  c7qaen3

Podatelna FAX:  973 286 115

Stálá služba:  973 286 160

E-mail:kvvul@army.cz

IČO:  60162694

 

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí 08:00-17:00
středa 08:00-17:00


Nahoru