Home page > AKTIVNÍ ZÁLOHA OS ČR

AKTIVNÍ ZÁLOHA OS ČR

Aktivní záloha je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.https://kvvusti.army.cz/sites/kvvusti.army.cz/files/images/zakladni-stranka/az-logoaz.jpg

 

Příslušníci aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou a civilní.

V případě potřeby jsou jednotky aktivní zálohy na základě rozhodnutí vlády nasazeny do akce. Jejich typickými úkoly jsou pomoc při živelních pohromách a ostraha objektů důležitých pro obranu státu v případě zhoršení bezpečnostní situace. Jednotky aktivní zálohy se ve velkém rozsahu úspěšně účastnily záchranných prací při katastrofických povodních například v letech 2002, 2010 a 2013.

Důvody existence aktivní zálohy

  • Současná koncepce ozbrojených sil České republiky je založena na principu nejmenší možné velikosti armády, která stačí k plnění jejich úkolů. Aktivní záloha představuje praktický způsob šetrný k peněženkám daňových poplatníků, jakým si Armáda České republiky může zajistit rezervy, které použije v případě potřeby.
  • Zrušením základní vojenské služby, přestože se jednalo o logický a prospěšný krok, zmizel důležitý prvek provázanosti ozbrojených sil se společností. Škodilo by obraně ČR, kdyby se stala věcí uzavřené skupiny profesionálních vojáků. Stejně jako ve zdravotnictví působí dobrovolníci Červeného kříže a v záchranářství dobrovolní hasiči, i armáda buduje svou dobrovolnou složku, jejíž příslušníci se věnují civilním kariérám a jako vojáci jsou nasazováni dle potřeby.

  • Je pravděpodobné, že skupina obyvatelstva vhodná pro rekrutaci nových profesionálních vojáků se bude postupem let zužovat vzhledem k demografickému vývoji a rostoucím možnostem na trhu práce v civilním sektoru. Proto bude postupně růst důležitost aktivní zálohy jako zdroje pro doplňování profesionálních jednotek.

  • Některé odbornosti, které jsou spíše civilního rázu (např. právník, počítačový odborník), se malé profesionální armádě nevyplatí ve větším měřítku provozovat, přestože nárazově může vzniknout jejich potřeba, například při sestavování kontingentů pro mírové mise Armády České republiky v zahraničí. Pro takové případy je možné použít příslušníka aktivní zálohy, který se potřebnému oboru věnuje ve své civilní kariéře. Příslušník aktivní zálohy se nově může na základě dobrovolnosti účastnit nasazení v zahraniční misi.

  • Aktivní záloha podporuje u svých příslušníků kladné charakterové vlastnosti jako nezištnost, loajalitu ke státu, vlastenectví a schopnost obětovat se pro druhé. Tyto vlastnosti jsou pro fungování každé společnosti nezbytné.

Pěší rota aktivní zálohy při KVV Ústí nad Labem

Jednotkou Aktivní zálohy u Krajského vojenského velitelství je pěší rota AZ při KVV Ústí nad Labem.

Jednotka je koncipována jako pěší jednotka, vyzbrojená lehkými ručními zbraněmi. Skládá se z velitelského družstva, tří pěších čet, čety logistiky, velitelské čety a rotního obvaziště.

Jednotka AZ může být za krizových situací nasazena k posílení integrovaného záchranného systému, Policie ČR a ke střežení objektů důležitých pro obranu státu. Příslušníci jednotky AZ se pro tyto účely připravují formou vojenských cvičení a kurzů.

 

Kontakty:

Starší pracovník štábu pro aktivní zálohu
tel.č. 973 286 125

Pracovník štábu pro aktivní zálohu
tel.č. 973 286 126


Ukázka z výcviku pěší roty AZ při KVV Ústí nad Labem - HNĚVICE 2015 a SHIELD OF TERMINAL 2016

          

Nahoru