POKOS

Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

je řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů.  Paragraf 52 tohoto zákona hovoří o tom, že „příprava občanů k obraně státu je dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.“

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Krajské vojenské velitelství je koordinátorem aktivit POKOS na teritoriu Ústeckého kraje. V oblasti vzdělávání spolupracuje KVV s orgány státní správy a samosprávy a vyškolenými lektory provádí přípravu učitelů základních škol v oblasti POKOS.  K tomu organizuje školení, které je akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 999/2014.

 

Termíny školení pro učitele v roce 2018

*   04.04.2018 od 09:00 hodin - Ústí nad Labem - budova KVV Ústí nad Labem

*   03.10.2018 od 09:00 hodin - Lovosice - zasedací místnost MÚ Lovosice

- k zařazení do školení POKOS je nutné vyplnit přiloženou přihlášku a zaslat jej na email: kvvul@army.cz do 23.03.2018.

- více informací o školení POKOS poskytnou níže uvedené osoby.

prihlaska.docx

 

Termíny prezentace AČR na školách v roce 2018

*   SŠ diplomacie a veřejné správy, A. Jiráska 1887, Most – 25.9.2018

*   VOŠ a střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Čsl. armády 681/10, Děčín - 26.9.2018

 


Kontaktní osoby

pplk. Ing. Jan Schwarzbach
tel.č. 973 286 104 - mob. 602 117 169

kpt. Ing. Jan Šverma
tel.č. 973 286 217 - mob. 602 151 939


Ukázka z prezentace Armády ČR na základních školách v Ústeckém kraji

  

  

  

  

Přiložené soubory: 

Nahoru