Znak KVV

 

HERALDICKÝ VÝKLAD ZNAKU

     Na obdélníkovém, dole vypuklém, červeno-bíle (stříbrně) pokosem děleném štítě, v jehož pravé (heraldicky levé) polovině jsou čtyři modré, třikrát nahoru a dvakrát dolu vypuklé vlnovky, je položena bílá (stříbrná) hradební zeď se žlutým (zlatým) cimbuřím o čtyřech stínkách, opatřená uprostřed věží bez oken, zakončenou žlutým (zlatým) cimbuřím o třech stínkách. Bílá (stříbrná) pata štítu následuje barvu figury.


     Tinktury znaku vycházejí z tinktur znaku Ústeckého kraje. Levá (heraldicky pravá) strana znaku a bílá (stříbrná) figura se žlutou (zlatou) zbrojí, odkazuje na první a čtvrté pole krajského znaku, ve kterém se nachází na červeném poli stříbrný (bílý) český lev. Pravá (heraldicky levá) polovina znaku pak cituje motiv symbolicky znázorněných vodních toků (Labe a Ohře) z druhého pole krajského znaku. Znak Krajského vojenského velitelství vyjadřuje použitými tinkturami blízký vztah jednotky k samosprávnému kraji, tvarem a figurou pak odkazuje na své začlenění v organizaci armády českého státu.

 

SYMBOLIKA ZNAKU

     Hradba s věží - odkazuje na tisícileté tradice české státnosti a vojenské správy území. Za Přemyslovských panovníků ustanovovaní hradští správci byli zástupci krále v obvodě svého hradu. V době českého stavovského státu, do Bílé hory, byli stanovováni vždy dva krajští hejtmani, jeden z panského a druhý z rytířského stavu. Krajský hejtman rytířského stavu měl ve své pravomoci veškeré vojenské záležitosti příslušného kraje. Hradba s věží jako militární symbol též symbolizuje náplň činnosti, tedy územní vojenskou správu, a také odkazuje na devízu armády první Československé republiky: "Nám tvrz, nepřátelům hráz".

 

TRADICE

     Kromě tradic zmíněných středověkých a raně novověkých institucí nesou Krajská vojenská velitelství především částečné tradice krajských doplňovacích velitelství, zemských vojenských velitelství a z válečné historie zejména pak místních a okresních vojenských velitelství z Českého květnového povstání v roce 1945, kterou spolu s armádami spojenců rozhodující mírou přispěly k osvobození Českých zemí z nacistické nadvlády.

 

COPYRIGHT

     Tento znak byl schválen ředitelem Vojenského historického ústavu a heraldickou komisí Vojenského historického ústavu, čj. 4026/54/2004-1241 a nelze v něm provádět jakékoliv změny velikostí a poměru stran, grafických prvků ve znaku ani odstínů barev. Všechny změny musí být předem konzultovány a odsouhlaseny Vojenským historickým ústavem. Znak lze zvětšovat či zmenšovat poměrově pouze jako celek.

 

     Znak má 3 mm černý technologický lem po obvodu určený k našití.


Znaky ostatních KVV

Nahoru